Projekt UE

Przedsiębiorstwo ALFA Marzena Malinowska zrealizowała projekt pn. „Przeprowadzenie modernizacji obiektu oraz zakup niezbędnego wyposażenia celem zwiększenia w m. Grudziądzu atrakcyjności oferowanych usług wychowania przedszkolnego”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie przedszkola tj. https://lesneprzedszkole.eu/